O mnie

Wojciech Julian Krzysztonek

Urodził się 27. października 1981 roku w Nowej Hucie. Od dziecka związany z tą dzielnicą.

Tutaj ukończył Szkołę Podstawową nr 143. Przez kilka lat grał w drużynie piłkarskiej Hutnika Kraków.  W Zespole Szkół Zawodowych nr  1 w os. Złotej Jesieni zdobył tytuł technika hutnika. Wybór tej specjalności nie był przypadkowy. Jak podkreśla, kombinat był dla niego zawsze ważnym elementem nowohuckiego pejzażu, a został wychowany w poczuciu wielkiego szacunku dla ludzi pracy, szczególnie hutników walczących o wolną Polskę.

Praca w kombinacie nie była mu jednak pisana. Niemal zaraz po ukończeniu szkoły średniej, w 2002 roku, wystartował w wyborach do Rady Dzielnicy XIV. Zdobył mandat, został radnym i członkiem zarządu. Rozpoczął studia na politologii na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym.

Zawsze pasjonowała mnie działalność publiczna. Kiedy zostałem radnym, postanowiłem równolegle z doświadczeniem praktycznym, poszerzać swoją wiedzę teoretyczną. Stąd decyzja o wyborze politologii – wspomina Krzysztonek.

Bardzo trudno spotkać dzisiaj ludzi, którym się jeszcze chce bezinteresownie pracować na rzecz dobra wspólnego. Wojtek jest takim człowiekiem.
– Ireneusz Raś, Poseł

W 2005 roku został dyrektorem Biura Poselskiego posła Ireneusza Rasia.

Rok później, w wyborach do Rady Dzielnicy XIV, Krzysztonek znowu zdobył poparcie mieszkańców, a radni powierzyli mu funkcję wiceprzewodniczącego Dzielnicy XIV. W tym czasie aktywnie uczestniczył w działaniach Porozumienia Dzielnic Nowohuckich, szybko stając się jednym z jego liderów. Pracował również m.in. w komitecie organizacyjnym największego nowohuckiego projektu kulturalnego „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”.

Wybory w 2011 roku przyniosły mu kolejny sukces. Mieszkańcy powierzyli mu mandat radnego, a następnie został wybrany przewodniczącym Dzielnicy XIV. Dzięki poświęceniu i determinacji szybko stał się jednym z najaktywniejszych przewodniczących, a Czyżyny jedną z najlepiej zarządzanych krakowskich dzielnic. Doprowadził do realizacji wielu ważnych inwestycji, zainicjował skierowany do młodych ludzi projekt Czyżyńskiej Akademii Samorządności. Szybko został doceniony. Wygrał Ranking Krakowskich Samorządowców w Czyżynach i został wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Myślę, że Wojtek pokazał wielu samorządowcom, jak powinno się sprawnie zarządzać dzielnicą – nie szczędzi mu pochwał Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Pracowitość, solidność, odpowiedzialność

W 2012 roku podjął pracę w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Czyżynach. Najpierw jako kierownik ds. administracji, później jako zastępca dyrektora.

Pracowitość, solidność, odpowiedzialność. Te cechy, które posiada Wojtek, są ważne nie tylko w samorządzie, ale także dla każdego pracodawcy – mówi Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum.

W 2014 roku w wyborach samorządowych Krzysztonek odnosi podwójny sukces. Dostaje się do rady miasta Krakowa i do rady Dzielnicy XIV Czyżyny (drugą funkcję pełni społecznie, nie pobierając za nią diety). Postanawia w pełni skoncentrować się na działalności w radzie miasta, dlatego rezygnuje z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego Dzielnicy XIV. W plebiscycie „Dziennika Polskiego” zdobywa tytuł Krakowianina Roku 2014 w kategorii Polityka.

Takich ludzi, jak Wojtek, którego zawsze będę nazywał burmistrzem, potrzebuje krakowski samorząd – podkreśla Kazimierz Barczyk, współtwórca samorządu, wieloletni przewodniczący Sejmiku Małopolskiego, sędzia Trybunału Stanu.

W radzie miasta szybko staje się jednym z najaktywniejszych rajców. Przygotowuje szereg projektów uchwał, interweniuje w istotnych dla mieszkańców sprawach, zabiega o ważne inwestycje.

Oprócz działalności samorządowej Wojtek pisze obecnie dysertację doktorską z nauk politycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (rok temu zakończył studia doktoranckie i otworzył przewód doktorski). Jest też autorem kilku publikacji naukowych, m.in. na temat samorządu terytorialnego. Prywatnie każdą wolną chwilę spędza z żoną Kamilą i czteroletnią córką Kornelką.