Inwestycje

Wojciech Krzysztonek z powodzeniem walczył w mijającej kadencji o wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Dzięki wsparciu prezydenta Krakowa i radnych miasta 
udało mu się pozyskiwać środki finansowe na wiele ważnych zadań.

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego

Od lat nowoczesny basen kryty, służący społeczności lokalnej, był wielkim marzeniem mieszkańców. Dzięki zabezpieczeniu ze środków miasta ok. 25 mln zł, inwestycja rozpoczęła się w marcu tego roku. Obiekt powinien zostać oddany do użytku już we wrześniu przyszłego roku.

http://krakow.wyborcza.pl/

Rewitalizacja nowohuckiego Parku Lotników Polskich

Park, będący wizytówką Czyżyn i całej Nowej Huty, przez wiele lat był zaniedbany; brakowało w nim nawet oświetlenia. W tej kadencji, dzięki środkom z budżetu miasta, park przeżywa renesans. Zyskał m.in. oświetlenie, nowe alejki, smoczy skwer i pierwszy w Krakowie profesjonalny tor rowerowy (tzw. pumptrack). Wkrótce wzbogaci się m.in. o nową fontannę, naturalny staw, nowy plac zabaw czy skatepark;

https://krakow.tvp.pl/

Uratowanie i zagospodarowanie zabytkowego hangaru przy ul. Stella-Sawickiego

Od wielu lat mówiło się o konieczności wykorzystania na cele społeczne tego obiektu. Niestety, na słowach się kończyło, a zabytek niszczał. Konieczne prace ratunkowe i remontowe zostały przeprowadzone dopiero w tej kadencji. Ponadto bardzo zaawansowany jest również projekt utworzenia w hangarze filii Muzeum Inżynierii Miejskiej.

https://gazetakrakowska.pl/
https://krakow.tvp.pl/

Remonty nakładkowe

Ten projekt powstał z inicjatywy klubu PO. Dzięki niemu remonty nakładkowe są od wielu lat realizowane w Krakowie. W tej kadencji program objął wiele ważnych zadań na obszarze nowohuckich dzielnic. Remonty nakładowe zostały przeprowadzone m.in. na następujących ulicach: Stella-Sawickiego, Medweckiego, Nowohuckiej, al. Pokoju, Wężyka, Kłosowskiego, Marii Dąbrowskiej, Kwiatów Polskich (Czyżyny); Piasta Kołodzieja, Powstańców, Srebrnych Orłów, Wiślickiej, Kupały, Jancarza, Cedyńskiej, Kruszwickiej, Zabłockiego, Kocmyrzowskiej, Wawelskiej, Bitwy nad Bzurą, Nagłowickiej, Kleeberga (Mistrzejowice); Łowińskiego, Bystronia, Węgrzynowickiej, Spławy, Zakole, Morstina, Kalwińskiej, Soczyny Godebskiego, Morcinka, Petofiego, Architektów, Gerlaha, Jagiełły, Spławy, Węgrzynowickiej (Wzgórza Krzesławickie);

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego

Szkoła, w której uczy się ponad 700 dzieci, przez wiele lat pozbawiona była własnej drogi dojazdowej. Stwarzało to szereg problemów i zagrożeń. Dzięki środkom z budżetu miasta, zabezpieczonym na wniosek radnego Krzysztonka, szkoła posiada dzisiaj własną drogę dojazdową.

Program „Nowa Huta dziś!”

Problemem najczęściej zgłaszanym przez mieszkańców dzielnic nowohuckich, w tym Czyżyn, Mistrzejowic i Wzgórz Krzesławickich, jest zły stan podstawowej infrastruktury technicznej (chodniki, drogi i oświetlenie). Stąd zrodził się pomysł utworzenia programu, który zapewniłby wszystkim nowohuckim dzielnicom dodatkowe środki finansowe na chodniki, drogi i oświetlenie. Tak powstał program „Nowa Huta dziś!”, którego jednym z pomysłodawców i twórców był Wojciech Krzysztonek. W jego ramach udało się sfinansować wiele ważnych zadań.

Czyżyny: remonty chodników przy ulicach Isep, Medweckiego i przy blokach nr 44-45 na os. 2 Pułku Lotniczego, a także modernizację ulicy Medweckiego.

Mistrzejowice: wykonanie lamp na Plantach Mistrzejowickich, remonty ulic Sapiehy i Świdnickiej, a także chodnika przy ul. Jadźwingów.

Wzgórza Krzesławickie: remonty ulic Darwina, Grębałowskiej, Petofiego, Mycielskiego oraz chodnika na ul. Lubockiej.

https://gazetakrakowska.pl/

Remont generalny Szkoły Podstawowej nr 156 przy ul. Centralnej

Obchodząca w zeszłym roku jubileusz swojego 140-lecia szkoła funkcjonuje w bardzo starym budynku. Początkowo zadanie wprowadzone do budżetu miasta z inicjatywy radnego Krzysztonka zakładało, że szkoła wzbogaci się o cztery sale dydaktyczne. Inwestycja ta miała częściowo zaspokoić rosnące potrzeby edukacyjne tej części Krakowa. Niestety, po analizie finansowej i technicznej, okazało się, że zadanie pochłonie znacznie większe niż zaplanowane środki finansowe, a konsekwencją jego realizacji będzie wyłączenie budynku szkoły z użytkowania na okres co najmniej 1 roku. W związku z tym zrezygnowano z rozbudowy szkoły, a zabezpieczone w budżecie środki finansowe trafiły na i tak konieczne prace remontowe tej placówki. Powinny one ruszyć we wrześniu 2018 roku.

Zagospodarowanie terenu przed SP 155 na os. 2 Pułku Lotniczego

Cały teren pomiędzy szkołą a byłym pasem startowym wymaga zagospodarowania na cele społeczne. Pierwszym krokiem jest uporządkowanie i budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na działkach gminnych znajdujących się przy szkole. Inwestycja ta zostanie sfinansowana dzięki środkom finansowym zabezpieczonym na ten cel budżecie miasta z inicjatywy Wojciecha Krzysztonka.

Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 155 na os. 2 Pułku Lotniczego

Uczniowie tej szkoły słyną z wielu sukcesów sportowych, m.in. w piłce siatkowej. Wymiana parkietu, na którym trenowali młodzi siatkarze, była niezbędna, gdyż wcześniejsza nawierzchnia, wykonana w starej technologii, zwiększała prawdopodobieństwo pojawienia się kontuzji kolan. Dzięki nowej posadzce uczniowie mogą bezpiecznie przygotowywać się do kolejnych zawodów;

Budowa ścieżki rowerowej na wale Wisły w Łęgu

Jeszcze jako przewodniczący Dzielnicy XIV Czyżyny w tamtej kadencji Krzysztonek wspólnie z samorządowcami i mieszkańcami doprowadził do przebudowy wałów na odcinku od stopnia Dąbie do mostu Wandy. Wtedy też zadeklarował, że będzie zabiegał o budowę ścieżki rowerowej na grzbiecie wału. Inwestycja ta, z inicjatywy Krzysztonka, została sfinansowana z budżetu miasta w tej kadencji;

Modernizacja otoczenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 na os. Dywizjonu 303

Z inicjatywy radnego Krzysztonka do budżetu miasta na ten cel wprowadzono 650 tys. zł. Dzięki tym środkom otoczenie budynku szkoły wzbogaciło się m.in. o nowe chodniki i ogrodzenie;

Są sprawy, którymi powinienem się zająć?
Daj mi znać!